10.797222346,106.677222250

Thủ tục thành lập Công ty có vốn Đầu tư nước ngoài

16/08/2021 - 11:08:36 PM | 1083

Dịch vụ Luật sư tư vấn thành lập Công ty có vốn Đầu tư nước ngoài được VNLAW GROUP cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài hoạt động đầu tư, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Với đội ngũ luật sư có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Đầu tư, Kinh doanh – Thương mại, Luật sư chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn tốt nhất cho Khách hàng khi thực hiện công việc.

1. Các bước thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Đăng ký đầu tư.

Bước 2: Đăng ký doanh nghiệp.

thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2. Hồ sơ thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2.1 Trường hợp thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải đăng ký chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong một số trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong đó bao gồm:

+ Trường hợp quyết định chủ trương đầu tư Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

+ Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

+ Trường hợp quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

+ Trong trường hợp, dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài. 

2.2 Trường hợp thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Đầu tiên, nhà đầu tư phải đăng ký đầu tư và xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh / thành phố nơi sẽ đặt trụ sở.

a. Thành phần hồ sơ thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Theo mẫu quy định);

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;.

+ Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm;

+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

b. Số lượng hồ sơ nộp để thành phần hồ sơ thành lập Công ty có vốn đầu tư nước:  01 bộ hồ sơ.

c. Thời hạn giải quyết hồ sơ thành lập Công ty có vốn đầu tư nước: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3. Hồ sơ thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố (trực thuộc trung ương) nơi đặt trụ sở chính của Công ty. Tùy từng loại hình mà Nhà đầu tư lựa chọn như : Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần mà hồ sơ thực hiện khác nhau, cụ thể như sau:

3.1 Hồ sơ thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài loại hình Công ty TNHH

a. Hồ sơ thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài  loại hình Công ty TNHH gồm có:

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty;

+ Danh sách thành viên; (Đối với loại hình Công ty TNHH từ 2 đến 50 thành viên);

+ Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;

+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư. 

b. Thời gian giải quyết hồ sơ thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài:  từ 03 đến 05 ngày làm việc.

Lưu ý: Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại nhiều tỉnh thành yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký online (trực tuyến). Quý Khách có thể tham khảo trực tiếp tại đường link sau: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Huongdansudungdvc.aspx.

3.2 Hồ sơ thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài loại hình Công ty Cổ phần

a. Hồ sơ thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài  loại hình Công ty Cổ phần gồm có:

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty;

+ Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có);

+ Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;

+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

b. Thời gian giải quyết hồ sơ thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài: 03-05 ngày làm việc.

Lưu ý: Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại nhiều tỉnh thành yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký online (trực tuyến). Quý Khách có thể tham khảo trực tiếp tại đường link sau: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Huongdansudungdvc.aspx.

4. Thủ tục Đăng bố cáo thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Doanh nghiệp  có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận phải thực hiện thủ tục đăng công báo về việc thành lập công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Nội dung đăng bố cáo thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

+ Ngành, nghề kinh doanh;

+ Danh sách thành viên đối với loại hình công ty TNHH; Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi cấp phép cho Doanh nghiệp.

5. Thủ tục khắc dấu cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

+ Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thì doanh nghiệp tự khắc con dấu, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng con dấu pháp nhân của công ty. Do dó, công ty vốn nước ngoài cũng như công ty vốn Việt Nam không phải đăng bố cáo thông báo mẫu dấu như trước đây. Đây cũng là một điểm rất mới của Luật Doanh nghiệp 2020.

6. Thủ tục kê khai thuế ban đầu cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các thủ tục cơ bản trước khi nộp hồ sơ trên đến cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp cần hoàn tất các thủ tục sau:

+ Treo bảng hiệu tại trụ sở công ty: Bảng hiệu phải thể hiện đầy đủ các thông tin như tên công ty, mã số thuế công ty, địa chỉ trụ sở chính. Người quản lý thuế sẽ đến trụ sở để kiểm tra tình trạng hoạt động của doanh nghiệp và bảng hiệu đã treo đầy đủ hay chưa.

+ Mua chữ ký số (chứng thư số/token): Bắt buộc. Chữ ký số này để nộp tờ khai lệ phí môn bài trên trang web của Tổng Cục thuế.

+ Mở tài khoản ngân hàng công ty, nộp tiền vào tài khoản. Sau đó dùng chữ ký số trích tiền trong tài khoản để nộp tiền lệ phí môn bài vào Kho bạc Nhà nước

Hồ sơ khai thuế ban đầu cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm các giấy tờ sau:

+ Tờ khai đăng ký thực hiện hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn;

+ Bảng đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định;

+ Quyết định bổ nhiệm kế toán;

+ Quyết định bổ nhiệm giám đốc;

+ Tờ khai lệ phí môn bài;

+ Phiếu đăng ký thông tin doanh nghiệp;

+  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy tờ chứng thực của đại diện pháp luật;

+  Giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền cho cá nhân nộp hồ sơ).

7. Cách thức liên hệ Luật sư thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Để nhận được sự hỗ trợ KỊP THỜI – TẬN TÂM – TRÁCH NHIỆM từ Luật sư tư vấn doanh nghiệp và các chuyên gia pháp lý tại Công ty Luật của chúng tôi. Quý Khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi qua các cách thức sau:

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ:

- Số 15 đường 21, phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh;

- Số 60A đường 22, phường Phước Long B, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh.

Liên hệ qua Hotline:

094 221 7878 - Ls Trần Trọng Hiếu Trưởng CN là người trực tiếp tư vấn;

096 267 4244 - Ls Trần Trọng Hiếu Trưởng CN là người trực tiếp tư vấn;

Liên hệ qua Zalo - Facebook:

Zalo: 094 221 7878 – Facebook: Saigon Law Office.

Liên hệ qua Email:

Saigonlaw68@gmail.com

Luatsutronghieu@gmail.com

Rất mong nhận được sự quan tâm của quý Khách hàng.

>> Xem thêm:

- Văn phòng luật sư Dĩ An Bình Dương

- Văn phòng luật sư Long Thành Đồng Nai

- Văn phòng luật sư Bình Chánh

Bài viết mới nhất

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Quy trình, thủ tục, hồ sơ cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Zalo
Gọi điện SMS Chỉ đường
Hotline tư vấn miễn phí: 096 267 4244